خرید فالوور اینستاگرام خرید لایک اینستاگرام
خانه / دانلود کتاب و مقالهصفحه 3

دانلود کتاب و مقاله

نیش زنبور عسل و عکس العمل بدن انسان

نیش زنبور و بدن انسان

نیش زنبور عسل و عکس العمل بدن انسان   بدن انسان در مقابل نیش زنبور عسل ۲ نوع عکس العمل (حساسیت) از خود نشان می دهد … ۱-حساسیت موضعی ۲-حساسیت شدید حساسیت موضعی شامل متورم شدن محل نیش – درد – سوزش است که بدن اکثر افراد این گونه عکس …

توضیحات بیشتر »

معرفی ملکه به کندو به روش آبی

معرفی ملکه به کندو به روش آبی نحوه معرفی ملکه مورد نظر را در داخل یک قوطی کبریت خالی وارد کرده و آن را به مدت نیم ساعت در جیب لباس گذاشته و به کارهای معمولی خود مشغول می شوند و به منظور تهویه ، قوطی داخلی کبریت را فشار …

توضیحات بیشتر »

تاثیر اسید فرمیک بر کنه واروا

تاثیر اسید فرمیک بر کنه واروآ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺯﺍﺩ ﻭ ﻭﻟﺪ ﻛﻨﻪ ﻭﺍﺭﻭﺁ ﺩﺭﻭﻥ ﺣﺠﺮﺍﺕ ﺷﻔﻴﺮﮔﻲ ﺯﻧﺒﻮﺭﺍﻥ ﻋﺴﻞ ﻃﻲ ﻣﻲﺷﻮﺩ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻛﻨﻪﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺍﺯ ﻫﻤﻮﻟﻨﻒ ﺷﻔﻴﺮﻩ ﺯﻳـﺎﻥ ﺟﺒـﺮﺍﻥ ﻧﺎﭘﺬﻳﺮﻱ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺯﻧﺒﻮﺭ ﻭﺍﺭﺩ ﻣﻲ ﺳـﺎﺯﻧﺪ . ﻫﻢ ﺍﻛﻨﻮﻥ ﺩﺭ ﺩﻧﻴﺎ ﻣﻮﺍﺩ ﺷـﻴﻤﻴﺎﺋﻲ ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺍﺳـﻴﺪ ﻓﺮﻣﻴﻚ ﺟﻬﺖ ﻛﻨﺘﺮﻝ …

توضیحات بیشتر »

حرارت دادن عسل

حرارت دادن عسل حرارت دادن عسل در مراحل مختلف استخراج، کنترل رطوبت، نقل و انتقال، پاستوریزه کردن و بسته بندی عسل بسیار اساسی است. اما مطالعات و تحقیق های مختلف روی انواع عسل انجام شده نشان داده است که حرارت بیش از حد مجاز، تاثیر منفی و مخرب روی عسل داشته و کیفیت آن را …

توضیحات بیشتر »
پیش فروش ملکه کارنیکا برای سال 1399 آغاز شد. تلفن تماس 2503 144 0911 (مهندس ولی پور)