مقایسه عملکرد پنج نژاد و هیبرید خارجی زنبورعسل با نژاد بومی ایران

به منظور بررسی و مقایسه عملکرد نژادها و هیبرید های مهم و اقتصادی زنبور عسل در منطقه اصفهان و مقایسه آن با نژاد بومی ایران اقدام به وارد کردن ملکه های نژادهای ایتالیائی، قفقازی، کارنیولان، و هیبریدهای استارلاین و میدنایت از منابع مطمئن و تائید شده خارجی گردید .

نژاد بومی ایران نیز از منطقه بکری که احتمال برده شدن نژاد ها و هیبریدهای خارجی در گذشته به آنجا وجود نداشت از بین کوه های سلسله جبال زاگرس ( پشت کوه موگوئی ) جمع آوری و در کندوهای مدرن مستقر گردید .

در مدت سه سال مطالعات مختلف رفتاری روی آنها انجام پذیرفت.

در این مطالعات مشخص گردید که درصد پذیرش ملکه های نژاد بومی نسبت به سایرین به طور معنی داری کمتر است .

از نظر دوام و پایداری ملکه ها و کلنی های نژادها و هیبرید ها در طول زمستان تفاوت معنی داری مشاهده نگردید.

نژاد ایرانی تمایل بیشتری نسبت به سایرین برای تولید بچه کندو از خود نشان داد .

از نظر رشد جمعیت در اول بهار ( فروردین ماه ) نژاد ایرانی سریعتر از نژاد قفقازی و هم ردیف با هیبرید  استارلاین ولی کمتر از کارنیولان، ایتالیائی و میدنایت عمل نمود، در حالی که در تابستان ( مرداد ماه ) رشد جمعیت نژاد ایرانی از سایرین کمتر بود .

تولید عسل سالانه نژاد ایرانی و قفقازی هم ردیف ولی نسبت به سایرین در سطح پایین تری عمل نمود .

فعالیت نژاد ایرانی برای جمع آوری گرده گل نسبت به ایتالیائی کمتر ولی نسبت به سایرین بیشتر بود.

رفتار عمومی و تهاجمی نژاد ایرانی نسبت به سایرین به طور معنی داری متفاوت و تعداد نیش های وارده بوسیله نژاد ایرانی بیشتر بود .

مقایسه عملکرد پنج نژاد و هیبرید خارجی زنبورعسل با نژاد بومی ایران در منطقه اصفهان

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

فروش ملکه کارنیکا، جفت خورده + تلقیح مصنوعی + باکره برای اطلاعات بیشتر کلیک کنید...