خرید فالوور اینستاگرام خرید لایک اینستاگرام

کنه واروآ

بررسی اثر کنه کشی اسانس پونه کوهی روی کنه واروا

اسانس پونه کوهی و پونه کوهی

بررسی اثر کنه کشی اسانس پونه کوهی روی کنه واروا نتایج حاصل از آزمایشات زیست سنجی نشان می دهد که اسانس گیاه پونه کوهی اثرات قابل توجهی علیه کنه واروا در پی دارد . مقادیر lc50، شیب خط رگرسیون، عرض از مبدا و حدود اطمینان ۹۵ درصد مربوط به کنه …

توضیحات بیشتر »
پیش فروش ملکه کارنیکا برای سال 1399 آغاز شد. تلفن تماس 2503 144 0911 (مهندس ولی پور)