برای ثبت سفارش (پیش خرید) به هر یک از گروه های کارنیکا، بوکفست (باکفست)، کردوان، قفقازی و یا لیگوستیکا (ایتالیایی) بروید و با انتخاب زمان تحویل مورد نظر خود و فشردن دکمه افزودن به سبد خرید ملکه های مورد نظر خود را به سبد خریدتان اضافه کنید و برای تکمیل خرید به بخش پایین صفحه رفته و سفارش خود را ثبت نهایی نمایید.

کارنیکا

لیگوستیکا

بوکفست

کردوان

قفقازی